Program pre pridružených partnerov služby Twitch

Streamovanie je o zábave a hrách, no je to tiež ťažká práca. Uvedomujeme si horlivosť a talent našich vysielateľov. Preto robíme ďalší krok smerom k tomu, aby sme zaistili, že Twitch bude aj naďalej pre všetkých najlepšou streamovacou platformou na svete. Predstavujeme... program pre pridružených partnerov služby Twitch.

Program pre pridružených partnerov služby Twitch posúva vysielateľov, ktorí spĺňajú podmienky, o krok bližšie k snu zarábať si na seba svojimi záľubami. Pridružení partneri služby Twitch môžu začať zarábať v službe Twitch a zároveň budovať svoje obecenstvo a pracovať v snahe získať vyhľadávaný status partnera pre Twitch. Kliknutím tu zobrazíš porovnanie všetkých funkcií pre pridružených partnerov a partnerov.

Zarábaj v službe Twitch s predplatnými

Pridružení partneri môžu v službe Twitch zarábať prijatím predplatných od svojich divákov. Pridružení partneri získajú prístup ku všetkým možnostiam predplatného: 4,99, 9,99, 24,99 USD a bezplatné predplatné služby Prime. Pridružení partneri tiež získajú jeden globálny emotikon predplatiteľa pre všetkých predplatiteľov s možnosťami pridania dvoch ďalších pre predplatiteľov za 9,99 a 24,99 USD.

Začni zarábať v službe Twitch s bitmi

Pri spustení môžu pridružení partneri na svojich kanáloch povoliť bity na fandenie, aby ich diváci mohli podporiť bez toho, aby museli opustiť platformu Twitch. Bity sú virtuálny tovar, ktorý si diváci môžu zakúpiť na účely fandenia v chate. Vysielateľ, na ktorého kanáli sa bity použijú na fandenie, získa podiel zo ziskov. Bity môžu mať formu animovaných drahokamových emotikonov alebo Cheermote, čo sú animované verzie globálnych emotikonov. S ďalším rozvojom programu predstavíme ďalšie nástroje speňažovaia pre pridružených partnerov.

Zarábaj v službe Twitch pomocou predaja hier

Pridružení partneri tiež môžu získavať príjem z predaja hier alebo položiek v rámci hry v službe Twitch. Keď vysielatelia hrajú v streame hru, ktorá sa predáva, alebo sú na predaj položky v rámci tejto hry v službe Twitch, na stránke kanála pod oknom videa sa zobrazí ponuka na zakúpenie. Pridružení partneri získavajú 5%-ný podiel zo zisku za nákupy pochádzajúce zo stránok ich kanála. Diváci, ktorí nakupujú, nielen podporujú pridružených partnerov, ale tiež získajú truhlicu Twitch za akýkoľvek nákup v hodnote 4,99 USD alebo viac. Ak chceš zobraziť zoznam hier dostupných na predaj v službe Twitch, klikni tu.

Kto spĺňa podmienky?

Hľadáme vysielateľov, ktorí ešte nie sú partneri, no majú aspoň 150 sledovateľov a za posledných 30 dní majú celkovo aspoň 500 odvysielaných minút, 7 jedinečných dní vysielania a v priemere 3 alebo viac divákov sledujúcich v jednej chvíli. Tieto kritériá sa môžu s ďalším rozvojom programu meniť.

Pozvánky a postup registrácie

Vysielatelia spĺňajúci kritériá budú pozvaní prostredníctvom e-mailu, upozornenia a oznámenia na informačnom paneli. Pozvánky budeme naďalej postupne odosielať, keď noví vysielatelia splnia podmienky programu. Po pozvaní vysielateľa sa na jeho karte Nastavenia zobrazí nová časť, ktorá mu umožní zaregistrovať sa do programu pre pridružených partnerov a povoliť používanie bitov.